Gdje studirati menadžment javnog sektoru?

Studij menadžment javnog sektore možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij menadžment javnog sektore izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

Veleučilište Baltazar Zaprešić

Mjesto izvođenja: Zaprešić
Vrsta ustanove: privatna
Nositelj: Veleučilište Baltazar, Zaprešić
Tip studijskog programa: stručni
Vrsta studijskog programa: specijalistički diplomski stručni studij
Trajanje studija u godinama: 2
Broj ECTS-ova: 120
Akademski stupanj koji se stječe: stručni/a specijalist/specijalistica mena džmenta javnog sektora