Gdje studirati menadžment poslovnih sustavu?

Studij menadžment poslovnih sustave možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij menadžment poslovnih sustave izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

Fakultet organizacije i informatike Varaždin

Izvođač: Fakultet organizacije i informatike Varaždin
Mjesto izvođenja: Varaždin
Vrsta ustanove: javna
Nositelj: Sveučilište u Zagrebu
Tip studijskog programa: sveučilišni
Vrsta studijskog programa: poslijediplomski specijalistički studiji
Trajanje studija u godinama: 1.5
Broj ECTS-ova: 90
Akademski stupanj koji se stječe: sveučilišni/a specijalist/specijalistica menadžmenta poslovnih sustava