Gdje studirati molekularne bioznanosti?

Studij molekularne bioznanosti možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij molekularne bioznanosti izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Mjesto izvođenja: Osijek
Vrsta ustanove: javna
Nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Tip studijskog programa: sveučilišni
Vrsta studijskog programa: poslijediplomski sveučilišni studiji
Trajanje studija u godinama: 3
Broj ECTS-ova: 180
Akademski stupanj koji se stječe: doktor/doktorica znanosti, interdisciplinarna područja znanosti