Gdje studirati muzikologija – dvopredmetno?

Studij muzikologija – dvopredmetno možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij muzikologija – dvopredmetno izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

Muzička akademija Zagreb

Izvođač: Muzička akademija Zagreb
Mjesto izvođenja: Zagreb
Vrsta ustanove: javna
Nositelj: Sveučilište u Zagrebu
Tip studijskog programa: sveučilišni
Vrsta studijskog programa: integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni
Trajanje studija u godinama: 5
Broj ECTS-ova: 150
Akademski stupanj koji se stječe: magistar/magistra muzikologije