Gdje studirati održavanje zrakoplovu?

Studij održavanje zrakoplove možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij održavanje zrakoplove izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

Veleučilište Velika Gorica

Mjesto izvođenja: Velika Gorica
Vrsta ustanove: privatna
Nositelj: Veleučilište Velika Gorica
Tip studijskog programa: stručni
Vrsta studijskog programa: stručni studij
Trajanje studija u godinama: 3
Broj ECTS-ova: 180
Akademski stupanj koji se stječe: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka zrakoplovnog inženjerstva