Gdje studirati poljoprivredu?

Studij poljoprivrede možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij poljoprivrede izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

Mjesto izvođenja: Križevci
Vrsta ustanove: javna
Nositelj: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
Tip studijskog programa: stručni
Vrsta studijskog programa: specijalistički diplomski stručni studij
Trajanje studija u godinama: 2
Broj ECTS-ova: 120
Akademski stupanj koji se stječe: stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka poljoprivrede

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

Mjesto izvođenja: Križevci
Vrsta ustanove: javna
Nositelj: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
Tip studijskog programa: stručni
Vrsta studijskog programa: stručni studij
Trajanje studija u godinama: 3
Broj ECTS-ova: 180
Akademski stupanj koji se stječe: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka poljoprivrede