Gdje studirati pomorsko pravo i pravo moru?

Studij pomorsko pravo i pravo more možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij pomorsko pravo i pravo more izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

Pravni fakultet Split

Izvođač: Pravni fakultet Split
Mjesto izvođenja: Split
Vrsta ustanove: javna
Nositelj: Sveučilište u Splitu
Tip studijskog programa: sveučilišni
Vrsta studijskog programa: poslijediplomski sveučilišni studiji
Trajanje studija u godinama: 3
Broj ECTS-ova: 180
Akademski stupanj koji se stječe: doktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje pravo