Gdje studirati poslovna ekonomija na engleskom jeziku?

Studij poslovna ekonomija na engleskom jeziku možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij poslovna ekonomija na engleskom jeziku izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

Ekonomski fakultet Zagreb

Izvođač: Ekonomski fakultet Zagreb
Mjesto izvođenja: Zagreb
Vrsta ustanove: javna
Nositelj: Sveučilište u Zagrebu
Tip studijskog programa: sveučilišni
Vrsta studijskog programa: preddiplomski sveučilišni studij
Trajanje studija u godinama: 4
Broj ECTS-ova: 240
Akademski stupanj koji se stječe: sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica(baccalaureus/baccalaurea) ekonomije