Gdje studirati poslovno pravo i ekonomiju?

Studij poslovno pravo i ekonomije možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij poslovno pravo i ekonomije izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

Zagrebačka škola ekonomije i managementa Zagreb

Mjesto izvođenja: Zagreb
Vrsta ustanove: privatna
Nositelj: Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Zagreb
Tip studijskog programa: stručni
Vrsta studijskog programa: stručni studij
Trajanje studija u godinama: 4
Broj ECTS-ova: 240
Akademski stupanj koji se stječe: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije