Gdje studirati preventivna fizioterapiju?

Studij preventivna fizioterapije možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij preventivna fizioterapije izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru

Mjesto izvođenja: Vukovar
Vrsta ustanove: javna
Nositelj: Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru
Tip studijskog programa: stručni
Vrsta studijskog programa: specijalistički diplomski stručni studij
Trajanje studija u godinama: 2
Broj ECTS-ova: 120
Akademski stupanj koji se stječe: diplomirani/a fizioterapeut/fizioterapeutkinja