Gdje studirati ribarstvo i lovstvo?

Studij ribarstvo i lovstvo možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij ribarstvo i lovstvo izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

Agronomski fakultet Zagreb

Izvođač: Agronomski fakultet Zagreb
Mjesto izvođenja: Zagreb
Vrsta ustanove: javna
Nositelj: Sveučilište u Zagrebu
Tip studijskog programa: sveučilišni
Vrsta studijskog programa: diplomski sveučilišni studij
Trajanje studija u godinama: 2
Broj ECTS-ova: 120
Akademski stupanj koji se stječe: magistar/magistra inženjer/inženjerka ribarstva i lovstva