Gdje studirati socijalni rad i socijalna politiku?

Studij socijalni rad i socijalna politike možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij socijalni rad i socijalna politike izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

Pravni fakultet Zagreb

Izvođač: Pravni fakultet Zagreb
Mjesto izvođenja: Zagreb
Vrsta ustanove: javna
Nositelj: Sveučilište u Zagrebu
Tip studijskog programa: sveučilišni
Vrsta studijskog programa: poslijediplomski sveučilišni studiji
Trajanje studija u godinama: 3
Broj ECTS-ova: 180
Akademski stupanj koji se stječe: doktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti