Gdje studirati športsko pravo?

Studij športsko pravo možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij športsko pravo izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

Pravni fakultet Split

Izvođač: Pravni fakultet Split
Mjesto izvođenja: Split
Vrsta ustanove: javna
Nositelj: Sveučilište u Splitu
Tip studijskog programa: sveučilišni
Vrsta studijskog programa: poslijediplomski specijalistički studiji
Trajanje studija u godinama: 2
Broj ECTS-ova: 120
Akademski stupanj koji se stječe: sveučilišni/a specijalist/specijalistica športskog prava