Gdje studirati tehnologije tradicionalnih mesnih proizvodu?

Studij tehnologije tradicionalnih mesnih proizvode možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij tehnologije tradicionalnih mesnih proizvode izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Izvođač: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Mjesto izvođenja: Osijek
Vrsta ustanove: javna
Nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Tip studijskog programa: sveučilišni
Vrsta studijskog programa: poslijediplomski specijalistički studiji
Trajanje studija u godinama: 1
Broj ECTS-ova: 60
Akademski stupanj koji se stječe: sveučilišni/a specijalist/specijalistica za tehnologije tradicionalnih mesnih proizvoda