Gdje studirati tehnološki sustavi u prometu i transportu?

Studij tehnološki sustavi u prometu i transportu možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij tehnološki sustavi u prometu i transportu izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

Fakultet prometnih znanosti Zagreb

Izvođač: Fakultet prometnih znanosti Zagreb
Mjesto izvođenja: Zagreb
Vrsta ustanove: javna
Nositelj: Sveučilište u Zagrebu
Tip studijskog programa: sveučilišni
Vrsta studijskog programa: poslijediplomski sveučilišni studiji
Trajanje studija u godinama: 3
Broj ECTS-ova: 180
Akademski stupanj koji se stječe: doktor/doktorica znanosti, područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport