Gdje studirati transportna logistika i menadžment?

Studij transportna logistika i menadžment možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij transportna logistika i menadžment izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

Fakultet prometnih znanosti Zagreb

Izvođač: Fakultet prometnih znanosti Zagreb
Mjesto izvođenja: Zagreb
Vrsta ustanove: javna
Nositelj: Sveučilište u Zagrebu
Tip studijskog programa: sveučilišni
Vrsta studijskog programa: poslijediplomski specijalistički studiji
Trajanje studija u godinama: 1
Broj ECTS-ova: 60
Akademski stupanj koji se stječe: sveučilišni/a specijalist/specijalistica transportne logistike i menadžmenta