Gdje studirati turistički i hotelski menadžment?

Studij turistički i hotelski menadžment možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij turistički i hotelski menadžment izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

Visoka poslovna škola”Libertas” Zagreb

Mjesto izvođenja: Zagreb
Vrsta ustanove: privatna
Nositelj: Visoka poslovna škola”Libertas”, Zagreb
Tip studijskog programa: stručni
Vrsta studijskog programa: stručni studij
Trajanje studija u godinama: 3
Broj ECTS-ova: 180
Akademski stupanj koji se stječe: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije

Visoka poslovna škola”Libertas” Zagreb

Mjesto izvođenja: Zagreb
Vrsta ustanove: privatna
Nositelj: Visoka poslovna škola”Libertas”, Zagreb
Tip studijskog programa: stručni
Vrsta studijskog programa: specijalistički diplomski stručni studij
Trajanje studija u godinama: 2
Broj ECTS-ova: 120
Akademski stupanj koji se stječe: stručni/a specijalist/specijalistica turističkog menadžmenta