Gdje studirati ugostiteljstvo?

Studij ugostiteljstvo možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij ugostiteljstvo izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

Veleučilište u Karlovcu

Mjesto izvođenja: Karlovac
Vrsta ustanove: javna
Nositelj: Veleučilište u Karlovcu
Tip studijskog programa: stručni
Vrsta studijskog programa: stručni studij
Trajanje studija u godinama: 3
Broj ECTS-ova: 180
Akademski stupanj koji se stječe: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije