Gdje studirati upravljanje opskrbnim lancimu?

Studij upravljanje opskrbnim lancime možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij upravljanje opskrbnim lancime izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti Zagreb

Mjesto izvođenja: Zagreb
Vrsta ustanove: privatna
Nositelj: Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti, Zagreb
Tip studijskog programa: stručni
Vrsta studijskog programa: preddiplomski stručni studij
Trajanje studija u godinama: 3
Broj ECTS-ova: 180
Akademski stupanj koji se stječe: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka gospodarske logistike

Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti Zagreb

Mjesto izvođenja: Zagreb
Vrsta ustanove: privatna
Nositelj: Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti, Zagreb
Tip studijskog programa: stručni
Vrsta studijskog programa: preddiplomski stručni studij
Trajanje studija u godinama: 3
Broj ECTS-ova: 180
Akademski stupanj koji se stječe: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka gospodarske logistike