Gdje studirati veterinarska medicinu?

Studij veterinarska medicine možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij veterinarska medicine izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

Veterinarski fakultet Zagreb

Izvođač: Veterinarski fakultet Zagreb
Mjesto izvođenja: Zagreb
Vrsta ustanove: javna
Nositelj: Sveučilište u Zagrebu
Tip studijskog programa: sveučilišni
Vrsta studijskog programa: integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni
Trajanje studija u godinama: 6
Broj ECTS-ova: 360
Akademski stupanj koji se stječe: doktor/doktorica veterinarske medicine