Gdje studirati zaštita i oporaba materijalu?

Studij zaštita i oporaba materijale možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij zaštita i oporaba materijale izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

Kemijsko-tehnološki fakultet Split

Izvođač: Kemijsko-tehnološki fakultet Split
Mjesto izvođenja: Split
Vrsta ustanove: javna
Nositelj: Sveučilište u Splitu
Tip studijskog programa: stručni
Vrsta studijskog programa: preddiplomski stručni studij
Trajanje studija u godinama: 3
Broj ECTS-ova: 180
Akademski stupanj koji se stječe: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva