Gdje studirati zaštita prirode i okolišu?

Studij zaštita prirode i okoliše možete studirati na 2 ustanove u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij zaštita prirode i okoliše izvodi se na sljedećim visokoškolskim ustanovama:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Mjesto izvođenja: Osijek
Vrsta ustanove: javna
Nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Tip studijskog programa: sveučilišni
Vrsta studijskog programa: poslijediplomski specijalistički studiji
Trajanje studija u godinama: 1
Broj ECTS-ova: 60
Akademski stupanj koji se stječe: sveučilišni/a specijalist/specijalistica zaštite prirode i okoliša

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Mjesto izvođenja: Osijek
Vrsta ustanove: javna
Nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Tip studijskog programa: sveučilišni
Vrsta studijskog programa: poslijediplomski sveučilišni studiji
Trajanje studija u godinama: 3
Broj ECTS-ova: 180
Akademski stupanj koji se stječe: doktor/doktorica znanosti, interdisciplinarna područja znanosti, odgovarajuće polje (određeno matičnom strukom)

Sveučilište u Osijeku – Odjel za biologiju

Izvođač: Sveučilište u Osijeku – Odjel za biologiju
Mjesto izvođenja: Osijek
Vrsta ustanove: javna
Nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Tip studijskog programa: sveučilišni
Vrsta studijskog programa: diplomski sveučilišni studij
Trajanje studija u godinama: 2
Broj ECTS-ova: 120
Akademski stupanj koji se stječe: magistar/magistra zaštite prirode i okoliša