Gdje studirati znanost o moru?

Studij znanost o moru možete studirati na jednoj ustanovi u samo jednom gradu u Hrvatskoj. Studij znanost o moru izvodi se na sljedećoj visokoškolskoj ustanovi:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Mjesto izvođenja: Pula
Vrsta ustanove: javna
Nositelj: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Tip studijskog programa: sveučilišni
Vrsta studijskog programa: preddiplomski sveučilišni studij
Trajanje studija u godinama: 3
Broj ECTS-ova: 180
Akademski stupanj koji se stječe: sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica struke znanosti o moru