GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA RIJEKA

Srednja škola
GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA RIJEKA – kontakt informacije
Šifra škole: 08-071-511
Adresa: FRANA KURELCA 1
Poštanski broj i mjesto: 51000 Rijeka
Županija: Primorsko-goranska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Srednja škola
Osnivač: Primorsko-goranska županija
Ravnatelj: Henry Ponte

Broj telefona: 051/338-195, 051/338-195,214-539
Fax: 051/338-195,213-747
E-pošta: gim.moho@ri.t-com.hr, ured@gam.hr
Web stranice: www.gam.hr
Radno vrijeme: