GIMNAZIJA DR. IVANA KRANJČEVA ĐURĐEVAC

Srednja škola
GIMNAZIJA DR. IVANA KRANJČEVA ĐURĐEVAC – kontakt informacije
Šifra škole: 06-023-503
Adresa: Dr. Ivana Kranjčeva 5
Poštanski broj i mjesto: 48350 Đurđevac
Županija: Koprivničko-križevačka županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Srednja škola
Osnivač: Koprivničko-križevačka županija
Ravnatelj: Nevenka Lončar

Broj telefona: 048-811-036, 048/812-021, 048/812-021, 048/812-021
Fax:
E-pošta: gimnik@gimnazija-ikranjceva-djurdjevac.skole.hr
Web stranice: www.gimnazija-ikranjceva-djurdjevac.skole.hr
Radno vrijeme: