Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin

Srednja škola
Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin – kontakt informacije
Šifra škole: 18-065-501
Adresa: ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11
Poštanski broj i mjesto: 52000 Pazin
Županija: Istarska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Srednja škola
Osnivač: Istarska županija
Ravnatelj: Josip Šiklić

Broj telefona: 052/624-017, 052/624-017, 052/624-184
Fax: 052/624-226
E-pošta: gssjd@gssjd.hr
Web stranice:
Radno vrijeme: