Glazbena škola Blagoje Bersa Zadar

Srednja škola
Glazbena škola Blagoje Bersa Zadar – kontakt informacije
Šifra škole: 13-107-521
Adresa: Dr. Franje Tuđmana 24e
Poštanski broj i mjesto: 23000 Zadar
Županija: Zadarska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola, Srednja škola, Umjetnička škola
Osnivač: Zadarska županija
Ravnatelj: Branka Višić Karavida

Broj telefona: 023 319-127, 023/319-127; 300-099, 023/300-098
Fax: 023/315-757
E-pošta: gl-skola-blagoja-bersa-zd@zd.htnet.hr
Web stranice:
Radno vrijeme: