Gospodarska škola Varaždin

Srednja škola
Gospodarska škola Varaždin – kontakt informacije
Šifra škole: 05-086-506
Adresa: Božene Plazzeriano 4, 42000 Varaždin/
Poštanski broj i mjesto: 42000 Varaždin
Županija: Varaždinska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Srednja škola
Osnivač: Varaždinska županija
Ravnatelj: Katica Kalogjera Novak

Broj telefona: 042/492-272, 042/492-271
Fax: 042/330-786
E-pošta: gospodarska@ss-gospodarska-vz.skole.hr
Web stranice:
Radno vrijeme: