Hrvatsko katoličko sveučilište Zagreb

Hrvatsko katoličko sveučilište Zagreb
Nadređena ustanova:
Vrsta: Sveučilište

Adresa: Ilica 242, Zagreb
Položaj na karti:

Telefon: (+385 1) 3706 600
Fax: (+385 1) 3706 601
Radno vrijeme:

E-pošta: rektorat@unicath.hr
Mrežne stranice: http://www.unicath.hr
Čelnik ustanove: rektor dr. sc. Željko Tanjić