II. osnovna škola Varaždin

Osnovna škola
II. osnovna škola Varaždin – kontakt informacije
Šifra škole: 05-086-002
Adresa: AUGUSTA CESARCA 10
Poštanski broj i mjesto: 42000 Varaždin
Županija: Varaždinska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola
Osnivač: GRAD VARAŽDIN
Ravnatelj: Ernest Habek

Broj telefona: 214-467, 214-463
Fax: 214-463
E-pošta: drugaos-vz@os-druga-vz.skole.hr, ravnatelj@os-druga-vz.skole.hr
Web stranice:
Radno vrijeme: