Kraći glazbeni program pri Umjetničkoj školi Beli Manastir

Dječji vrtić

Kraći glazbeni program pri Umjetničkoj školi Beli Manastir – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Kralja Tomislava 2
Poštanski broj i mjesto: 31300 Beli Manastir
Županija: Osječko-baranjska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 031 705 027
E-pošta: usbm.bm@gmail.com
Radno vrijeme: