Kraći program odgojno-obrazovnog rada- Igraonica Bamblek pri Knjižnici Nikola Zrinski Čakovec

Dječji vrtić

Kraći program odgojno-obrazovnog rada- Igraonica Bamblek pri Knjižnici Nikola Zrinski Čakovec – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Trg Republike 4
Poštanski broj i mjesto: 40000 Čakovec
Županija: Međimurska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 040/310595
E-pošta: knjiznica-cakovec@ck.t-com.hr
Radno vrijeme: