Kraći program predškole pri OŠ Kistanje

Dječji vrtić

Kraći program predškole pri OŠ Kistanje – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Dr. Franje Tuđmana 8
Poštanski broj i mjesto: 22300 Kistanje
Županija: Šibensko-kninska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 022/ 763 600
E-pošta: os.kistanje@skole.hr
Radno vrijeme: