Kraći program predškolskog odgoja pri Osnovnoj školi Novi Marof-osnovno glazbeno obrazovanje

Dječji vrtić

Kraći program predškolskog odgoja pri Osnovnoj školi Novi Marof-osnovno glazbeno obrazovanje – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Zagorska 30
Poštanski broj i mjesto: 42220 Novi Marof
Županija: Varaždinska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 042/611-094
E-pošta: logozardragan@gmail.com
Radno vrijeme: