MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA-ZADAR

Srednja škola
MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA-ZADAR – kontakt informacije
Šifra škole: 13-107-509
Adresa: Dr. Franje Tuđmana 24 G
Poštanski broj i mjesto: 23000 Zadar
Županija: Zadarska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Srednja škola
Osnivač: Zadarska županija
Ravnatelj: Davor Vidaković

Broj telefona: 023/213-750, 023/318-797
Fax: 023/318-797
E-pošta: ante-kuzmanic@medskolazd.hr
Web stranice: http://www.medskolazd.hr
Radno vrijeme: