Medicinski fakultet Osijek

Medicinski fakultet Osijek
Nadređena ustanova: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Vrsta: Fakultet

Adresa: Josipa Huttlera 4, Osijek
Položaj na karti:

Telefon: (+385 31) 512 800
Fax: (+385 31) 512 833
Radno vrijeme:

E-pošta: medicina@mefos.hr
Mrežne stranice: http://www.mefos.unios.hr
Čelnik ustanove: dekan prof. dr. sc. Jure Mirat