Medicinski fakultet Rijeka

Medicinski fakultet Rijeka
Nadređena ustanova: Sveučilište u Rijeci
Vrsta: Fakultet

Adresa: Braće Branchetta 20, Rijeka
Položaj na karti:

Telefon: (+385 51) 651 203
Fax: (+385 51) 675 806
Radno vrijeme:

E-pošta: dekanat@medri.hr
Mrežne stranice: http://www.medri.uniri.hr
Čelnik ustanove: rektor prof. dr. sc. Tomislav Rukavina