Muzička akademija Zagreb

Muzička akademija Zagreb
Nadređena ustanova: Sveučilište u Zagrebu
Vrsta: Umjetnička akademija

Adresa: Gundulićeva 6, Zagreb
Položaj na karti:

Telefon: (+385 1) 4810-200
Fax: (+385 1) 4872 380
Radno vrijeme:

E-pošta: muza@muza.hr
Mrežne stranice: http://www.muza.unizg.hr
Čelnik ustanove: dekan red. prof. Dalibor Cikojević