OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA Zagreb

Srednja škola
OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA Zagreb – kontakt informacije
Šifra škole: 21-114-554
Adresa: Avenija Većeslava Holjevca 13
Poštanski broj i mjesto: 10020 Zagreb
Županija: Grad Zagreb županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Posebna ustanova odgoja i obrazovanja, Srednja škola
Osnivač: Grad Zagreb
Ravnatelj: Anto Vidović

Broj telefona: 01/660 9255, 01/667-05-03, 01/667-05-03, 01/6670-503
Fax: 01/6623-454
E-pošta: obrtnicka@oigs.hr, oigszg@gmail.com
Web stranice:
Radno vrijeme: