Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik

Srednja škola
Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik – kontakt informacije
Šifra škole: 19-018-502
Adresa: IVA VOJNOVIĆA 12
Poštanski broj i mjesto: 20000 Dubrovnik
Županija: Dubrovačko-neretvanska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Srednja škola
Osnivač: Dubrovačko-neretvanska županija
Ravnatelj: Dinko Mandić

Broj telefona: 020/331-626, 020/331-646, 020/331-636, 333-073
Fax: 020/331-626
E-pošta: obrtnicka-skola-dubrovnik@du.t-com.hr, obrtnicka.skola.dubrovnik@du.t-com.hr
Web stranice:
Radno vrijeme: