Osnovna škola ˝Milan Brozović˝ Kastav

Osnovna škola
Osnovna škola ˝Milan Brozović˝ Kastav – kontakt informacije
Šifra škole: 08-279-001
Adresa: Skalini Istarskog tabora 3
Poštanski broj i mjesto: 51215 Kastav
Županija: Primorsko-goranska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola, Umjetnička škola
Osnivač: Primorsko-goranska županija
Ravnatelj: Sandra Krpan

Broj telefona: 051/691-308, 051/691-308, 051/691-393
Fax: 051/601-069
E-pošta: os-kastav@os-mbrozovic-kastav.skole.hr
Web stranice:
Radno vrijeme: