OSNOVNA ŠKOLA ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI Koprivnica

Osnovna škola
OSNOVNA ŠKOLA ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI Koprivnica – kontakt informacije
Šifra škole: 06-037-001
Adresa: Školska 5
Poštanski broj i mjesto: 48000 Koprivnica
Županija: Koprivničko-križevačka županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola
Osnivač: Grad Koprivnica
Ravnatelj:

Broj telefona: 048/622-172, 048/622-172, 048/621-158
Fax: 048/621-172
E-pošta: ang@os-angostovinski-kc.skole.hr, osang-kc@kc.t-com.hr
Web stranice:
Radno vrijeme: