Osnovna škola August Cesarec Ivankovo

Osnovna škola
Osnovna škola August Cesarec Ivankovo – kontakt informacije
Šifra škole: 16-427-001
Adresa: Trg bana Jelačića 15
Poštanski broj i mjesto: 32281 Ivankovo
Županija: Vukovarsko-srijemska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola
Osnivač: Vukovarsko-srijemska županija
Ravnatelj: Željko Puljić

Broj telefona: 032/379 592, 032/379-593, 032/379-591, 032/379-594
Fax: 032/379-591
E-pošta: ravnatelj@os-acesarec-ivankovo.skole.hr, racunovodstvo@os-acesarec-ivankovo.skole.hr, tajnik@os-acesarec-ivankovo.skole.hr, skola@os-acesarec-ivankovo.skole.hr, pedagog@os-acesarec-ivankovo.skole.hr, knjiznica@os-acesarec-ivankovo.skole.hr
Web stranice:
Radno vrijeme: