Osnovna škola BOROVO

Osnovna škola
Osnovna škola BOROVO – kontakt informacije
Šifra škole: 16-421-003
Adresa: TRG PALIH BORACA 30
Poštanski broj i mjesto: 32227 Borovo
Županija: Vukovarsko-srijemska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola
Osnivač: Vukovarsko-srijemska županija
Ravnatelj: Tihomir Jakovljević

Broj telefona: 032/438-726, 032/439-636, 032/440-808
Fax: 032/438-726 ; 032/439-636
E-pošta: ured@os-borovo.skole.hr, os-borovo@vk.ht.hr
Web stranice:
Radno vrijeme: