Osnovna škola Braća Radić Martinska Ves

Osnovna škola
Osnovna škola Braća Radić Martinska Ves – kontakt informacije
Šifra škole: 03-192-001
Adresa: Desna Martinska Ves 66
Poštanski broj i mjesto: 44201 Martinska Ves
Županija: Sisačko-moslavačka županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola
Osnivač: Sisačko-moslavačka županija
Ravnatelj: Verica Pleša

Broj telefona: 044/711-171
Fax: 044/711-037
E-pošta: os.braca.radic@sk.t-com.hr, ured@os-braca-radic-martinskaves.skole.hr
Web stranice:
Radno vrijeme: