Osnovna škola Budrovci

Osnovna škola
Osnovna škola Budrovci – kontakt informacije
Šifra škole: 14-022-001
Adresa: Gupčev trg 8
Poštanski broj i mjesto: 31400 Budrovci
Županija: Osječko-baranjska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola
Osnivač: Osječko-baranjska županija
Ravnatelj: Ivan Jukić

Broj telefona: 031-833-401, 031-833-402, 031/833-400, 031/833-407
Fax: 031/833-149
E-pošta: ured@os-budrovci.skole.hr
Web stranice: http://os-budrovci.skole.hr/
Radno vrijeme: