Osnovna škola Cestica

Osnovna škola
Osnovna škola Cestica – kontakt informacije
Šifra škole: 05-222-001
Adresa: DRAVSKA 2
Poštanski broj i mjesto: 42208 Cestica
Županija: Varaždinska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola
Osnivač: Varaždinska županija
Ravnatelj: Nevenka Turščak

Broj telefona: 042 724-238
Fax: 042 208-638
E-pošta: ravnateljica@os-cestica.hr, racunovodstvo@os-cestica.hr, pedagog@os-cestica.hr, zbornica@os-cestica.hr, knjiznica@os-cestica.hr, informatika@os-cestica.hr, ured@os-cestica.skole.hr, skola@os-cestica.hr, tajnistvo@os-cestica.hr
Web stranice: http://www.os-cestica.skole.hr/
Radno vrijeme: