OSNOVNA ŠKOLA DONJA DUBRAVA

Osnovna škola
OSNOVNA ŠKOLA DONJA DUBRAVA – kontakt informacije
Šifra škole: 20-520-001
Adresa: Krbulja 21
Poštanski broj i mjesto: 40328 Donja Dubrava
Županija: Međimurska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola
Osnivač: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Ravnatelj: Mirjana Ribić

Broj telefona: 040 608 077, 040/688-825, 040/688-825, 040/688-492
Fax: 040/688-825
E-pošta: ured@os-donja-dubrava.skole.hr
Web stranice: http://www.os-donja-dubrava.skole.hr/
Radno vrijeme: