Osnovna škola Dr. Ivana Novaka Macinec

Osnovna škola
Osnovna škola Dr. Ivana Novaka Macinec – kontakt informacije
Šifra škole: 20-525-002
Adresa: GLAVNA 32
Poštanski broj i mjesto: 40306 Macinec
Županija: Međimurska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola
Osnivač: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Ravnatelj: Božena Dogša

Broj telefona: 040/858-482, 040/858-482, 040/858-750, 040/858-749, 858760
Fax: 040/858-751
E-pošta: ured@os-inovaka-macinec.skole.hr, os.macinec@ck.t-com.hr, tajnistvo@os-macinec.skole.hr
Web stranice:
Radno vrijeme: