OSNOVNA ŠKOLA Dr. VINKA ŽGANCA VRATIŠINEC

Osnovna škola
OSNOVNA ŠKOLA Dr. VINKA ŽGANCA VRATIŠINEC – kontakt informacije
Šifra škole: 20-504-001
Adresa: ŠKOLSKA 4
Poštanski broj i mjesto: 40316 Vratišinec
Županija: Međimurska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola
Osnivač: Međimurska Županija
Ravnatelj: Željko Maček

Broj telefona: 040/866-777, 040/866-777, 040/867-087, 040/866-766
Fax: 040/866-770
E-pošta: ured@os-vzganca-vratisinec.skole.hr
Web stranice:
Radno vrijeme: